Transparència

Associació Els Pastorets de Balsareny

Inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 26212.

Es regeix pels seus estatuts socials, inscrits al mateix registre, i que estan a disposició de tots els socis.
web:  www.pastoretsbalsareny.cat
Adreça electrònica. hola@pastoretsbalsareny.cat
Local social: Llar parroquial, plaça Roc Garcia, s/n
Telèfon de contacte (particular presidenta): 938 396 047
Telèfon de contacte (particular secretari): 650 545 844
Òrgans de govern: Assemblea general de socis / Junta directiva

 

Composició de la Junta Directiva (2022)

Presidenta: Mercè Farràs Manent
Vicepresident: Vladimir Díaz Sánchez
Secretari: Ramon Carreté Parera
Tresorera: Violeta Estivill Rosell
Vocals: Mireia Carreté Ortega / Jordi Garcia Mas / Vanessa Martínez Crespo / Anna Obradors Calsina / Aina Rodríguez Pulido / Laia Martínez Pulido / Isidre Viu Payerols

Qualsevol persona pot demanar fer-se membre de l’associació formalitzant el full d’inscripció que la presidenta o el secretari li facilitaran (en cas de menors d’edat, el full l’ha de signar el pare, mare, tutor o representant legal). La quota anual de soci és de 6 euros (dades de 2022). Els socis tenen dret a rebre un exemplar dels estatuts socials, a l’observança dels quals s’han d’atenir.

Els fins de l’associació són: la protecció, promoció, divulgació i representació dels Pastorets; la representació d’obres de teatre, recitals de poesia, balls i danses, cinema, vídeo, ràdio i televisió i, en general, l’organització o la participació en activitats culturals, artístiques, benèfiques o cíviques de tota mena. En queda exclòs tot ànim de lucre. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat és el poble de Balsareny. No obstant això, l’entitat podrà estendre el seu àmbit d’activitat a tot el territori nacional i, en general, a qualsevol indret del món.

L’associació forma part de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya: http://www.pastoretsdecatalunya.cat/